برگزاری مسابقه معرفی ارزش آب ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان کرمان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان با همکاری اداره تکنولوژی آموزش و پرورش استان مسابقه ای با موضوع معرفی ارزش آب ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان کرمان برگزار می کند.

  تازه های داناب
  1399/11/06

بررسی نحوه چگونگی اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی در استان کرمان

جلسه ای پیرامون برنامه زمان بندی اجرای مفاد تفاهم نامه طرح داناب و گسترش سواد آبی در مدارس دوره دوم متوسطه استان کرمان، در محل شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

  تازه های داناب
  1399/10/25

انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه‌ای کرمان امضاءکرد.

  تازه های داناب
  1399/10/03