ابلاغ شیوه نامه طرح ملی داناب در سال تحصیلی 1402-1401 در محل آموزش و پرورش منوجان

جلسه بررسی شیوه نامه طرح ملی داناب در سال تحصیلی جدید روز شنبه مورخ 1401/08/14 در آموزش و پرورش منوجان با حضور جناب آقای مصیب فراشی کارشناس منابع آب ، و معاونت محترم پرورشی آموزش و پرورش جناب آقای سعیدی با تلاوتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید .

در ابتدا مهندس فراشی نماینده امور آب ضمن تشکر بابت همکاری مجموعه آموزش و پرورش به بیان مفاد شیوه نامه طرح داناب پرداختند و بر اهمیت اجرای صحیح طرح و لزوم جدی گرفتن آموزش های حفاظت آب در مدارس تأکید نمودند ، سپس آقای سعیدی معاونت پرورشی هم گفتند مجموعه آموزش و پرورش جهت اجرای طرح یاد شده آمادگی هر گونه همکاری را دارد . در پایان پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی به تصویب رسید که در آن مقرر گردید آموزش و پرورش شیوه نامه طرح داناب را به کلیه مدیران مدارس جهت همکاری ارسال نموده و کارشناسان منابع آب با هماهنگی قبلی با مدیران در مدارس حضور یابند . 

کد خبر: 3701
  تاریخ خبر : 1401/12/08
 عربپور
 225