برگزاری مسابقه داناب به همراه شیوه نامه شرکت در مسابقه به مناسبت دهه فجر توسط شرکت آب منطقه ای کرمان

مسابقه داناب در چهار بخش نقاشی ، فیلم کوتاه ، مقاله نویسی و عکاسی با شرایط ذیل برگزار می گردد :

الف – نقاشی

 1. نقاشی های ارسالی  باید مرتبط با موضوع بوده و از فضای مجازی و اینترنت کپی برداری نشده باشد . آثار کپی شده از مسابقه حذف خواهند شد.
 2. نقاشی هایی که بصورت دیجیتال رسم شوند از امتیاز بالاتری نسبت به نقاشی های معمولی برخوردارند .
 3. موضوع نقاشی صرفاً پیام نباشد و راهکارهایی را برای مصرف بهینه  خصوصاً در سازمانهای دولتی و بخش کشاورزی ارائه دهد .
 4. نقاشی ها بر روی کاغذ A4 رسم شوند . ­

ب-  فیلم کوتاه

        بالاترین امتیاز مربوط به این بخش می باشد ( جوایز  ده  میلیون ریالی ) ، شرکت کننده های این بخش باید تصویری از بحران آب در یک شهر
 و یا روستا را به گونه  ای نمایش دهند که مخاطب و بیننده را تحت تاثیر قرار دهد .  ( فرصت ارسال آثار این بخش از مسابقه تا پایان فروردین ماه 1402می باشد )

ج مقاله نویسی  

مقاله های ارسالی حتما باید اثری جدید بوده دارای بخش های زیر باشند:

 1. عنوان ( مقدمه ای واضح در مورد موضوع ارائه دهید )
 2. نویسنده یا نویسندگان اثر
 3. مقدمه (مطرح کردن سوال یا مشکل اصلی )
 4. مواد و روش ها (چگونه به مشکل یا سوال به طور خاص پرداخته اید)
 5. نتایج ( نشان دادن یافته ها )
 6. منابع (آوردن همه اسناد و مدارک استفاده شده )

د- عکاسی

 1. عکاسی از سازه های آبی تاریخی ( مانند قنات ، یخدان ، آسیاب آبی ، آب انبار )
 2. عکاسی از مناطقی که بعلت اضافه برداشت آب از منابع آب زیر زمینی دچار بحران آب شده اند .
 3. عکاسی از مردم روستاها و شهرهایی که با مشکل کم آبی مواجه هستند .
 4. نشست زمین و تخریب ابنیه  ، خشک شدن چاهها ، چشمه ها و قنوات ، بعلت برداشت بی رویه آب .
کد خبر: 3699
  تاریخ خبر : 1401/12/07
 عربپور
 241