اختتامیه طرح داناب سال جاری در منوجان

در مورخ 1401/12/20 کارشناسان دفتر محیط زیست وحفاظت کیفی به همراه مدیریت و کارشناسان امور منابع آب منوجان در مدرسه نمونه دولتی دخترانه حضور یافتند .

به گزارش روابط عمومی شهرستان منوجان ، کارشناسان مربوطه به منظور اختتامیه طرح داناب سال جاری ، برای آموزش نکات و درس طرح داناب و ترغیب دانش آموزان جهت مشارکت فعال در مدرسه دخترانه نمونه دولتی شهرستان حضور یافته و اقدام به برگزاری امتحان و مسابقه و اهداء جوایز به دانش آموزان نمودند . 

کد خبر: 3714
  تاریخ خبر : 1401/12/22
 عربپور
 275