اجرای طرح دانش آموزی نجات آب ( داناب ) در شهرستان عنبرآباد

در مورخ 1401/11/17 در خصوص اجرای طرح دانش آموزی نجات آب ( داناب ) با حضور خانم الهام رشیدی کارشناس امور آب شهرستان عنبرآباد در دبیرستان فرهنگیان الزهرا برگزار شد .

خانم الهام رشیدی در راستای اجرای طرح دانش آموزی نجات آب ( داناب ) در جمع دانش آموزان توضیحاتی درباره توزیع آب شیرین و شور در جهان و وضعیت بحران آبی در کشور ایران و استان کرمان و همچنین منابع آب در شهرستان عنبرآباد و تخریب سفره های آب زیرزمینی و نحوه درست استفاده کردن از آب ، وضعیت بارندگی ، مباحث آب مجازی و روش های صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی ارائه نمود . 

در پایان آزمون کتبی بر اساس نمونه سؤالات الگو از دانش آموزان اخذ شد که نشاندهنده تأثیرگذاری زیاد و افزایش سواد آبی آنها بود . 

کد خبر: 3707
  تاریخ خبر : 1401/12/10
 عربپور
 159