جلسه آموزشی طرح داناب در مدرسه دخترانه شهرستان منوجان

جلسه آموزشی طرح داناب در مدرسه دخترانه شهرستان منوجان

در آذر ماه 1401 جلسه آموزشی طرح داناب در مدرسه زینبیه شهرستان منوجان توسط کارشناس منابع آب شهرستان ، مهندس فراشی برگزار گردید در این جلسه کارشناس منابع آب به بیان سرفصل های آموزشی شیوه نامه طرح داناب پرداخته و سپس پیش آزمون طرح سنجش دانش آموزان پایه هفتم ، هشتم و نهم مدرسه زینبیه شهرستان منوجان توسط کارشناس منابع آب برگزار گردید . 

کد خبر: 3704
  تاریخ خبر : 1401/12/09
 عربپور
 237