اجرای طرح داناب در شهر کرمان

اجرای طرح دانش آموزی داناب در دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه ( س ) شهر کرمان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای کرمان ، در تاریخ 1402/02/16  کارشناس مدیریت منابع آب کرمان خانم پورچنگیز ، با حضور در دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه (س) شهر کرمان در مورد مشکلات کم آبی و نجات آب نجات زندگی است و حفظ منابع آب زیرزمینی با دانش آموزان به بحث و تبادل نظر پرداختند . 

کد خبر: 3749
  تاریخ خبر : 1402/03/27
 عربپور
 284