آیین اختتامیه طرح داناب در کرمان (5)

 طرح داناب
آیین اختتامیه طرح داناب در کرمان (5)

در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر و جوایز از شرکت کنندگان و همکاران فعال در مسابقه طرح داناب تقدیر و تشکر گردید.

محل عکس‌برداری: اتاق جلسات مدیرعامل