اختتامیه در کرمان

 طرح داناب
اختتامیه در کرمان

در تاریخ 1402/03/31  آیین اختتامیه طرح داناب با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، همکاران طرح و دانش اموزان شرکت کننده در مسابقه طرح داناب در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید.

محل عکس‌برداری: اتاق جلسات مدیرعامل