مراسم اختتامیه طرح داناب سال جاری در منوجان

 طرح داناب
مراسم اختتامیه طرح داناب سال جاری در منوجان

حضور کارشناسان دفتر محیط زیست و حفاظت کیفی به همراه مدیریت و کارشناسان امور منابع آب منوجان به منظور اختتامیه طرح داناب سال جاری در مدرسه نمونه دولتی دخترانه ، به همراه برگزاری امتحان و اهداء جوایز

محل عکس‌برداری: دبیرستان نمونه دولتی دخترانه