اجرای طرح داناب در مدرسه شبانه روزی دخترانه شهر بافت

در تاریخ 1401/12/21 مهندس پورمراد مدیر امور آب بافت به همراه کارشناسان منابع آب در مدرسه شبانه روزی رضوان شهر بافت حضور یافتند .

به گزارش روابط عمومی منابع آب بافت ، مدیر و کارشناسان منابع آب بافت با شرکت 120 دانش آموز مقطع اول و دوم متوسطه در مدرسه شبانه روزی دخترانه رضوان شهر حضور یافته و به آموزش نکات و درس طرح داناب و ترغیب دانش آموزان جهت مشارکت فعال در اجرای طرح داناب پرداختند . 

کد خبر: 3716
  تاریخ خبر : 1401/12/23
 عربپور
 455