آئین انعقاد تفاهم نامه اجرای طرح داناب

تفاهم نامه طرح ملی دانش آموزی نجات آب و گسترش سواد آبی ویژه دانش آموزان دوره اول دبیرستان ( پایه های هفتم ، هشتم و نهم ) استان کرمان - سال تحصیلی 1402-1401

در راستای تفاهم نامه منعقده بین شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت آموزش و پرورش و به منظور نیل به اهداف ذیل ، این تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای کرمان به نمایندگی آقای علی رشیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به نمایندگی آقای رضا رضایی ، برای سال تحصیلی 1402-1401 منعقد می گردد .

در این مراسم که آقای عباس زاده معاونت منابع انسانی به نمایندگی از طرف مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت و همچنین جمعی از معاونین و مدیران اداره آموزش و پرورش حضور داشتند اهداف و موضوع تفاهم نامه که در ذیل آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت : 

 اهداف تفاهم نامه

- تشکیل دبیرخانه طرح ( در محل  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان  ) - دفتر اداره تکنولوژی

- توجیه ابعاد شیوه نامه و آموزش نمایندگان شرکت  آب منطقه ای جهت تشکیل کارگروه  و آغاز پیاده سازی استانی کار

- تشکیل کارگروه و انتخاب تیم فنی مناسب در شهرستانها

- ارتباط و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش 

- انجام هماهنگی های شهرستانی ( ادارات امور آب )

- تدوین محتواهای پشتیبان طرح

- پیشبرد اقدامات آموزشی

- پیشبرد اقدامات مشارکتی و تشویقی

- پیشبرد اقدامات ارتباطی - رسانه ای

- ارزیابی و ارشیابی

- مستند سازی و جمع بندی

 موضوع تفاهم نامه

- آموزش کلیه دانش آموزان دوره اول دبیرستان ( پایه های هفتم ، هشتم و نهم ) استان کرمان در قالب طرح ملی گسترش سواد آبی و همچنین طرح ملی دانش آموزی نجات آب در جهت حفاظت بهتر از منابع آب.

کد خبر: 3698
  تاریخ خبر : 1401/12/07
 عربپور
 197