اجرای طرح داناب در شهرستان زرند

 1401/11/23    طرح داناب
اجرای طرح داناب در شهرستان زرند

در راستای اجرای طرح داناب در روز یکشنبه مورخ  1401/11/23 جلسه ای از سوی مدیریت منابع آب زرند  در مدرسه امام سجاد (ع) زرند بر گزار گردید. در این جلسه آقای مهندس  علی اسلامی مامور اعزامی امور سعی نمودند مطالبی پیرامون انسان و محیط زیست برای دانش آموزان تشریح نمایند.

محل عکس‌برداری: دبیرستان امام سجاد