اجرای طرح داناب در دبیرستان شهرستان ریگان

 طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستان شهرستان ریگان

حضورمسئول روابط عمومی اداره منابع آب شهرستان ریگان در دبیرستان پسرانه و صحبت در مورد بحران کم آبی منطقه و عوارض برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی  و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانش آموزان 

محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه