اجرای طرح داناب با حضور مدیر و کارشناس منابع آب شهرستان بافت

 1401/12/01    طرح داناب
اجرای طرح داناب با حضور مدیر و کارشناس منابع آب شهرستان بافت
محل عکس‌برداری: مدرسه دخترانه الزهرا شهر بافت